Zestawienie energetyczne dla domu

przez | 28 września 2016

Przy stawianiu budynku energooszczędnego wymagany jest szczegółowy projekt, który określa jakie jest zapotrzebowanie na energię oraz jakie mogą być jej straty. Należy wykonać analizę, aby otrzymać precyzyjne założenia w kwestii izolacji i jego wyposażenia. Zestawienie daje wyobrażenie o spodziewanej wydajności energetycznej. Pozwala więc przygotować się do budowy lub remontu istniejącego budynku. Kiedy wszystko idzie jak zaplanowano, będzie można cieszyć się bardzo niskimi rachunkami zagrzanie budynku. Do domu energia dosyłana jest, aby go ogrzać,ogrzać wodę, oświetlać i zasilać różnorakie urządzenia. W zestawieniu energetycznym brana jest pod uwagę głównie energia cieplna, ponieważ pewna jej część zostanie stracona. Dotyczy to kwestii, aby ubytki były jak najmniejsze, a przy tym dostarczyć do domu jak najmniejszą ilość energii cieplnej lub wyprodukować jak najtaniej. W bilansie bierze się pod uwagę obrys, powierzchnię i kubaturę domu oraz parametry otoczenia budynku, przepustowość cieplną przegród, lokalizację budynku względem stron świata, rodzaj grzania i wentylacji. wielkie znaczenie ma też stolarka okienna, drzwi zewnętrzne, wjazdy do garażu. Istotna jest ich liczba,wielkość i oczywiście wskazania cieplne. Nie bez znaczenia pozostaje też sposób użytkowania budynku. Zestawienie energetyczne może mieć wskazania dodatnie lub ujemne. Może się też przeobrażać w ciągu roku.