Opcje przyłączeń w grzejnikach płytowych Purmo zasilanych z boku.

przez | 30 września 2016

Podczas projektowania instalacji centralnego ogrzewania w apartamencie opartej na grzejnikach spotykamy się nie rzadko z określeniem ?podłączenie?. Pokazuje ono rodzaj doprowadzenia wody ciepłej i odprowadzenia z grzejnika.Zazwyczaj spotykanym rodzajem przyłączenia jest zasilanie boczne i od dołu. Nie każdy wie, że jest to bardzo ważne w wydajności całkowitej instalacji grzewczej. Doprowadzenie wody z boku w kaloryferach Purmo Compact pozwala na doprowadzenie z prawej jak i z lewej strony. Przewód zasilający powinien być podłączony do górnego króćca grzejnika, natomiast powrotny do dolnego. W sytuacji przeciwstawnego podpięcia wydajność grzejnika maleje o ponad 30 %.Kolejnym typem przyłączenia w kaloryferach producenta Purmo zasilanych z boku jest przyłącze siodłowe. W tym rozwiązaniu podłączenie ciepłej wody i powrót zbudowany jest na najniższych króćcach. Siodłowe podłączenie wykorzystuje się najczęściej gdy instalacja grzewcza poprowadzona jest w listwach przyściennych nad posadzką. Szkoda, ale to podłączenie obniża o około 10% moc nominalną kaloryfera. Innym typem jest podłączenie krzyżowe. Stosowane zwłaszcza przy grzejnikach o pokaźnej długości i tych których długość kilkukrotnie przerasta wysokość. To podłączenie zapewni równy układ ciepła na całej długości grzejnika. Przewód z ciepłą wodą powinien być podłączony do górnego (prawego bądź lewego) króćca, a odprowadzający do przeciwległego króćca dolnego. W wypadku odwrotnego podłączenia wydatek mocy grzejnika maleje o ponad 30%.