Wyłączniki z zabezpieczeniem Atex – specjalne urządzenia do obszarów z groźbą wybuchu.

przez | 25 listopada 2018

Planując instalację elektryczną należy zastanowić się nad wieloma aspektami. Fundamentalną i podstawową jest w którym miejscu będzie dana instalacja działać. Bowiem dobór dedykowanych wyłączników, gniazdek czy wtyczek jest tym bardziej znaczący im odmienne są realia działania tych urządzeń. Dla przykładu myjnia samochodów. Tu niezbędne jest zainstalowanie wtyczek należytej klasy wodoodporności IP 66. Urządzenia te zapewnią właściwe i najważniejsze komfortowe działanie w otoczeniu o podwyższonej wilgotności lub ścisłym kontakcie z wodą. Zupełnie inne ograniczenia funkcjonują w takich miejscach jak lakiernie, PKN, Statoil, składziki butli gazowych. W tych miejscach następuje bezpośredni kontakt z substancjami łatwopalnymi. Panują tu pary, substancje gazowe i kurze z bardzo dużym prawdopodobieństwem wybuchu. Z tego powodu wymagane jest zastosowane akcesorium elektrycznych z ochroną ATEX.Określenie instalacji elektrycznej Atex to wyłącznie nazwa unijnej zalecenia definiujące obostrzenia które musi dopełnić wszelki produkt przeznaczony do zastosowania w strefach o wysokim niebezpieczeństwie. W uzależnieniu od typu zagrożenia stosuje się inne określenia stref.Dla przykładu określenie ATEX EX II 2D określa akcesoria przystosowane do pracy w strefie o wysokim prawdopodobieństwie wybuchu kurzy łatwopalnych. A ATEX EX II 2GD oznacza użyteczność działania maszyn w strefie z niebezpieczeństwem wybuchu gazów, cieczy i ich gazów oraz zapyleń palnych. W ofercie internetowego sklepu 300energia.com można odnaleźć wtyczki do obu stref.Warto nie zapominać o tym na etapie projektowania, gdyż przeoczenie tak znaczącego aspektu wiąże się z odmową odbioru lokalu, ponad planowanymi wydatkami, a przede wszystkim z BHP funkcjonowania .