Piece z funkcja kondensacji – dlaczego nie można już zakupić urządzenia z komorą otwartą lub zamkniętą?

przez | 23 marca 2018

W końcówce września 2015 roku zaczęło obowiązywać najnowsze rozporządzenie unijne odnoszące się do sprawności urządzeń energetycznych (ErP Energy Related Products). To następny formalny etap w celu obniżania ilości energii zużywanej niepotrzebnie przez elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego oraz systemy grzewcze. Wprowadzenie opisanej regulacji pociągnęło za sobą duże zmiany na rynku w szczególności w handlu pieców, zasobników zewnętrznych, podgrzewaczy wody, paneli solarnych, pomp ciepła i wymienników cwu. Regulacja ErP daje możliwość produkcji i wprowadzania do obrotu UE jedynie sprzętów grzewczych, jakie spełniają konkretne unormowania efektywności energetycznej. Dla kotłów grzewczych sprawność średnioroczna (obliczana w określony sposób narzucony tą regulacją) powinna być większa niż 86 %.Takowe wymogi spełniają tylko piece kondensacyjne, zatem oznacza to, że kotły konwencjonalne w praktyce są wycofywane ze sprzedaży.Piece z otwartą i zamkniętą komorą spalania nie są już produkowane, na rynku pozostają tylko i wyłącznie takie, jakie weszły na rynek przed datą obowiązywania regulacji UE. Ewenementem są jedynie kotły standardowe z otwartą komorą spalania, które są dopuszczone do sprzedaży jedynie z przeznaczeniem do modernizowania pojedynczych urządzeń w układzie wspólnego komina w budowlach wielorodzinnych.