Wiadomości dla wymagających, czyli co to są kable grzejne?

przez | 4 marca 2016

Kiedyś już wytwórca Elektra, wprowadziła na rynek produktów grzewczych przewody do ogrzewania ,a także odmrażania. Krótko temat ujmując taki kabel grzewczy, to rodzaj przewodu oporowego o stałej mocy grzewczej umieszczonego w ochronnej osłonce, izolowanego ,a także ekranowanego. Na skutek przyłączenia do energii elektrycznej, wywiązuje się w nim konwersja energii elektrycznej w ciepło, które następnie zwracane jest do otoczenia. Przewód w dodatku ma kawałek zimny czyli zasilający. Dokładnie przez wzgląd na swoją budowę, kable grzewcze dzielą się na jednostronnie zasilane z przewodem o dwóch żyłach. One są zasilane wyłącznie na jednym końcu przewodu grzejnego. Trzeba mieć na względzie, że takich gotowych kabli, nie wolno przycinać jak również łączyć na styk czy szeregowo. Wyjątkiem od reguły są kable samoregulujące, dwustronnie zasilane. To kable grzejne w których jednożyłowy przewód grzewczy, posiada na obu swoich końcach, odcinki zasilające. Podłącza się je do źródła prądu z obu końców przewodu ułożonego w pętlę. Zaletą takiego rozwiązania będzie stosunkowo mała średnica kabla. Dany kabel grzejny zmienia własny wydatek ciepła w zależności od temperatury otoczenia. Ilość wydzielanego przez niego ciepła, wzrasta równocześnie ze spadkiem temperatury. Co istotne utrzymuje on właściwą temperaturę na pełnej rozciągłości. Eliminując tym samym ryzyko przegrzania ,a także przepalenia kabli w miejscach wzajemnego stykania ,a także krzyżowania. Właściwości technologiczne obu rodzajów przewodów grzewczych, wyznaczają ich właściwe zastosowanie, o czym napiszemy już w kolejnej części.

kabelgrzejny