Unijna Dyrektywa ErP ? Eco Labeling i ich wpływ na sytuację w sektorze ogrzewania

przez | 1 lutego 2016

Dyrektywa w sprawie ekoprojektu (ErP) to zestaw regulacji nakładających obowiązek na dostawców i producentów pieców na gaz i na olej, pomp ciepła, zasobników o określonej wartości mocy i wielkości o wypełnianiu konkretnych obowiązków w kwestii sprawności energetycznej urządzeń.
Dyrektywa (ErP) zawiera trzy kluczowe zakresy: wymogi dla projektu (tzw. ekoprojekt), wymóg wykorzystywania etykiet energetycznych (tzw. Eco Labeling) oraz wymóg udostępniania danych technicznych urządzenia (karty produktu).
?Ekoetykietowanie?, czyli Labeling Directive nałożyła od dnia 26 września 2015 r.na producentów wymóg przekazywania razem z urządzeniem etykiet określających klasę energetyczną. Podstawą tego rozporządzenia jest pozwolenie nabywcy końcowemu porównania produktów na podstawie takich samych, jasnych i sugestywnych dla niego właściwości. Karta jest unormowana, ściśle opisana i zawierająca konkretnie pokazane informacje. Winna być umocowana w miejscu widocznym i dostępnym, np. na z przodu urządzenia, jak też w materiałach promocyjnych czy propozycjach handlowych oraz innych materiałach marketingowych uwzględniających koszty oraz zużycie energii. Ponadto powinna być wskazana klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla wskazanego modelu w uwarunkowaniach klimatu umiarkowanego. Klasy wydajności są wyraźnie uszczegółowione i odniesione do obliczanej, indywidualnie dla wybranego urządzenia, sprawności średniorocznej. Wspomniana dyrektywa też nakłada wymóg na produkujących i importerów, którzy powinni do sprzedawanego urządzenia dodać kartę z klasą energetyczną kotła gazowego oraz kolejną ? dla zestawu tzw. karta kompletu. Służy ona do wyliczenia wydajności energetycznej kompletu produktów, który ewentualnie może zostać stworzony z wykorzystaniem wybranego urządzenia oraz innych, np. kolektory, pompy ciepła, zbiorniki, termostaty. Importer powinien dołączyć podstawowe karty dla swoich przedstawicieli tak, by mogli stworzyć własne komplety, bo to na nich spoczywa ten wymóg (autoryzowane punkty handlowe, instalatorzy, autoryzowane punkty sprzedaży).

piec_gazowy_vaillant_ecotec