Układ samoczynnego usuwania pokrywy śnieżnej z dachu

przez | 15 lipca 2018

Już w trakcie robót końcowych przy budowie domu warto pomyśleć o systemie gwarantującym pozbywanie się okrywy lodowej z dachu. Przeznaczone są do tego przewody grzejne o właściwej wydajności i długości. Są one rozłożone w rynnach i spustach oraz rozpięte między linami metalowymi przy krawędzi dachu. Aby system był skuteczny powinno się dopasować właściwe zagęszczenie przewodów. W tym celu dokonuje się odpowiednich przeliczeń wg. specyfikacji producenta z uwzględnieniem rejonu kraju. Kable grzewcze mocuje się za pośrednictwem uchwytów nadających dystans z PCV lub przyczepia taśmami metalowymi. Automatyczne załączenie systemu i bieżące usuwanie okrywy śniegowej gwarantuje sterowanie. Zewnętrzny sensor temperatury oraz wilgoci przekazuje dane do sterownika nadrzędnego, który we właściwym czasie włącza cały układ. Przed założeniem instalacji należy sprawdzić możliwe obciążenie instalacji i dobrać odpowiednie styczniki.