Typy przyłączeń w kaloryferach panelowych

przez | 11 września 2017

Grzejniki konwektorowe często wykorzystywane w naszych mieszkaniach, mają różnorodne rozmiary. Występują o 200; 300; 400; 450; 500; 550; 600; 900 mm wielkości. Mogą być w rozpiętościach od 400 do aż 3000 mm. W zależności od połączenia grzejniki konwektorowe rozróżniamy na z boku i dolne. Przyłączone boczne (grzejniki rodzaju Compact). W tej kategorii występują następujące możliwości podpięcia grzejnika: boczne; skrzyżowane i siodłowe. Z boku gwarantuje zasilanie kaloryferów zarówno z prawej jak i z lewej strony. Zasilanie należy podłączyć do najwyższego wypustki a powrót do najniższego. Przeciwne podłączenie wywoła redukcję mocy kaloryfera o 30%. Skrzyżowane podłączenie polecane jest zwłaszcza dla kaloryferów o wymiarze przekraczającej 2000mm a również tych, które przekraczają 4 krotność wymiaru. Ten typ podłączenia gwarantuje równomierny rozkład temperatur w grzejniku.Przewód zasilający przyłączamy do najwyższego wypustki (prawego lub z lewej), a powrót do króćca przeciwnego dolnego. Podpięcie siodłowe stosuje się wielokrotnie w ewentualności zastosowania instalacji w centralnego ogrzewania poprowadzonej w listwach przy ścianach. W tym wariancie zasilania moc grzejnika będzie o ok 10% niższa. Zasilanie dolne (kaloryferów modelu CompactVentil).W przypadku przyłączenia dolnego, linia przewodu zasilającego położona jest stale 80 mm od bocznej obrzeża kaloryfera, mianowicie linia przewodu powrotnego 30 mm. Odwrotne podpięcie wywołuje utratę siły kaloryfera o więcej niż 30%.Podłączenia pośrednie z boku i krzyżowe umożliwia podłączenie zasilania od dołu a powrót na króćcu z boku.Kaloryfery typu Compact Ventil mogą (po wykręceniu wbudowanego termostatu) być załączone jak zwykłe grzejniki typu C czyli z boku, krzyżowo i siodłowo.