Termostat QuickSWITCH – w jakich sytuacjach będzie właściwe ją używać

przez | 18 maja 2018

Głowica jest elementem regulującym funkcję zaworu przy-grzejnikowego lub wkładki termostatycznej. Od jej wrażliwości i szybkości reakcji zależy wydajność ogrzewania. Tym z bardziej oszczędnych rozstrzygnięć jest zaopatrzenie systemu grzewczego w głowicę Danfoss quickSWITCH. W głowicy gaz jest elementem, który reaguje na zmiany temperatury. Element z gazu ociepla się i schładza w szybszy sposób niż ciecz używana w typowych głowicach. To dzięki tej szybkiej reakcji możemy zmniejszyć zużycie ciepła o 15-20% Termostat powinien być zamontowany przede wszystkim tam, gdzie mamy dodatkowe źródło ciepła. Są to pomieszczenia, gdzie oprócz podstawowego C.O. występują dodatkowe elementy wytwarzające ciepło. Przykładem jest salon z kominkiem i ogrzewaniem grzejnikowym. Dzieje się tak dlatego, że kominek w owym przypadku produkuje dodatkowe ciepło i nie ma potrzeby, aby grzejnik pracował kompatybilnie z ustawionymi parametrami. Podobna okoliczność występuje w kuchni, kiedy w czasie przygotowywania posiłków lub pieczenia powstaje dodatkowe ciepło. W wypadku łazienek, miejsce dogrzewane jest po długiej kąpieli lub używaniu suszarki. Szybsza reakcja głowicy gazowej QuickSWITCH pozwala na maksymalne użytkowanie ponadplanowego miejsca generowania ciepła. Pozwala również dopasować ciepło w pokoju do oczekiwań użytkowników. Głowica QuickSWITCH produkowana jest na już wycofane i istniejące zawory termostatyczne Danfoss.Wytwarzana jest w odmianie z kapilarą, dzięki czemu możemy ją zainstalować także w sytuacjach, gdy odbiór temperatury na kaloryferze jest utrudniony. Odmiana z opaską wzmacniającą wyposażona w zabezpieczenie przed kradzieżą i grzebaniem przy głowicy.