Regulacja w kaloryferach kanałowych Verano – kaloryfer VKN5

przez | 23 września 2017

Sterowanie kaloryfera podłogowego z wentylatorem przeprowadza się w na styl automatyczny za pośrednictwem regulatora pomieszczeniowego i siłownika temperaturowego. Regulator, dzięki czujnikowi ciepła dokonuje odczytu ciepła i zachowuje jej wartość na zadanym pułapie. Dokładność regulacji jest zapewniona jedynie na równoległym regulowaniu siłownikiem zaworu i siłownikiem wentylatora. Dostosowując elementy niezbędne do sterowania kaloryferem VKN5 należy dostosować odpowiedni typ transformatora. Dobiera się go zgodnie z maksymalnym pobieranym prądem. Na zaworku termoregulacyjnym montujemy siłownik termiczny o napięciu 24V. Sterownik pomieszczeniowy można ustawić na indywidualne dni w tygodniu, czym zauważalnie da się zmniejszyć ceny ogrzewania. Instalacje elektryczne wszystkich tych urządzeń mogą dokonywać osoby z właściwymi uprawnieniami elektrycznymi.