Przewody grzewcze do dachów i rynien

Kabel grzewczy VCDR to elektryczny kabel dedykowany do montażu na krawędzi dachów, w rynnach i rurach spustowych. Wykorzystany prawidłowo przeciwdziała zamarzaniu wody w korytach i rurach na dachu, tym samym zapobiegając defektom instalacji, zbieraniu się śniegu i lodu, tworzeniu się sopli i tworzeniu zacieków na fasadach budowli.
Przewody grzewcze VCDR są produkowane w gotowych odcinkach długości od 9m do 175m. Są to przewody zasilane z jednej strony, nie ma potrzeby ich docinać i zarabiać, wykończone są kablem zimnym. Wystarczy nitkę przewodu rozłożyć w miejscu montowania i podłączyć go do prądu 230V puszki, gniazdka ? po dorobieniu wtyczki, lub regulatora.
Aby system przewodów grzewczych był efektywny i użyteczny, trzeba dobrze wybrać ilość kabli i moc montowanego kabla biorąc pod uwagę położenie obiektu w danej strefie klimatycznej. Wybór opiera się o tabelę udostępnianą przez producenta obejmującą dane o miejscu instalacji, strefie klimatycznej oraz odpowiadających temu długości przewodów.

kabel_grzewczy_do_rynien