Przewód samoregulujący się Selftec DW

przez | 4 lutego 2016

Kable grzejne samoregulujące się posiadają szeroki stopień zastosowania. Jest możliwość wykorzystywać je jako układ przeciwoblodzeniowy do dachów, rynien oraz rur spustowych, jak i do zabezpieczenia przed zamarzaniem rurociągów, zaworów. Jest możliwość, by umieścić je za pomocą taśmy przyklejając wiązki kabla podłużnie do rury lub spiralnie w zależności od potrzebnej mocy do ochrony rurociągu.
Rury i systemy rur można też zabezpieczyć przed zamarzaniem poprzez wpuszczenie przewodu grzewczego do środka rurociągu. Taki sposób montażu może być przeprowadzony w rurach będących już w eksploatacji i nie wymaga demontażu osłony cieplnej lub zrobienia kolejnych przepustów. Wskazany rodzaj mocowania jest możliwy również w układach rur będących pod ziemią.
Wyjątkowym rodzajem przewodu grzejnego samoregulującego stosowanym do wspomnianego rodzaju montażu jest Elektra SelfTec DW. Ma on powłokę z polietylenu LDPE dopuszczonego do kontaktu z jedzeniem i atest PZH pozwalający na umieszczenie go w rurociągach z wodą do picia.
Kabel grzejny SelfTec DW dostarczany jest w długościach na żądanie do samodzielnego zarobienia. Kabel można docinać na potrzebne części. Umożliwia to szeroką dowolność zastosowania. Jedną z kluczowych zalet przewodu jest możliwość układania w już istniejących instalacjach, gdy nie ma akcesu do rur z zewnątrz, bez konieczności zmiany osłony cieplnej.
Selftec DW może być użytkowany w temperaturze maksymalnej do 65 stopni Celsjusza w fragmencie o maksymalnej długości 60m.

kabel_grzewczy_samoregulujący_elektra_selfTecDW