Poziom odporności akcesoriów elektrycznych

przez | 25 czerwca 2016

Poziom odporności jest ważnym parametrem każdej obudowysprzętu elektrycznego jak np.gniazda do instalacji elektrycznych. Zawiera się w nim grupa opisów, których liczby wskazują na odporność skrzynek na wielorakie czynniki zewnętrzne.Poziom wytrzymałości IP wskazuje na wytrzymałość skrzynki na wilgoć oraz zabrudzenia. Jest również stopień IK, która charakteryzuje wytrzymałość obudów na działanie czynników z zewnątrz. Wszelkie wymienione czynniki zewnętrzne mają możliwość spowodować zniszczenie akcesoriów elektrycznych, co może powodować zwarcia w instalacji oraz bezpośrednie niebezpieczeństwo dla użytkownika. Dla określenia stopnia odporności przed uderzeniem dla akcesoriów, w tym np. skrzynek do kamer wykorzystywanych w monitoringu, rozdzielnic i szaf elektrycznych stosowanych w miejscach dostępnych dla wszystkich itp., stosuje się zestawienie opisów z użyciem skali IK. Jest to powszechna klasyfikacja numeryczna określająca klasę odporności przed uderzeniami mechanicznymi oferowana przez skrzynki urządzeniom elektrycznym. Dzięki temu parametrowi można scharakteryzować potencjał wytrzymałości sprzętu i wybrać najodpowiedniejszy produkt. Odpowiednio duża wartość parametrów uchroni nas od potencjalnej wymiany sprzętu spowodowanej uderzeniami np. wandali. System symboli stopni odporności IK szczegółowo określa europejska norma EN 62262 i jej międzynarodowy odpowiednik norma IEC 62262: 2002. Oznaczenie składa się z liter IK i liczb od 00 do 10, czyli od braku ochrony do pełnego zabezpieczenia przed uderzeniem o sile 20J.Testy wykonano obiektem o wybranej wadze zrzucanym z danej wysokości. Dla przykładu:obudowa o klasie wytrzymałości IK 10 jest odporna na siłę uderzenia równą 20J, czyli uderzenie przedmiotem o masie 5kg zrzuconym z wysokości 40cm.