Poradnik o słownictwie z zagadnienia ogrzewania

przez | 10 września 2016

Częstokroć mowa którą posługują się fachowcy z zakresu ogrzewania. Może sprawiać mało wdrożonym użytkownikom, trudność w pojęciu i to właśnie do nich jest adresowany ten oto poradnik. Więc dzisiaj, kilka przydatnych pojęć, które pomogą nam w przyswojeniu zjawisk z tego zakresu. Zaczniemy od tematu pojemność cieplna ,która wyrażana jest jednostką miary dżula, jednostka miary energii na kilogram,albo tysiąc J/Kg. To ilość ciepła, jaka jest niezbędna do zmiany temperatury materii, kubatury o wartość temperatury. Kolejne to bezwładność cieplna albo właściwość rzeczy, systemu polegająca na uczeniu się aktualnych parametrów cieplnych.A to znaczy, że przyjmowanie ciepła nie zaczyna się od razu po jego przekazaniu. Przeważnie sprowadza się do przedziału, gdy pomimo dostarczania ciepła temperatura jest bez zmiany. Albo magazynowanie ciepła i nie zwracanie go, nie bacząc na to, że przestało być przesyłane. Następne z którym moglibyśmy się spotkać to hasło histereza. To znaczy opóźnienie w reakcji na czynnik zewnętrzny. W wypadku ogrzewania, to przedział czasu od momentu startu, na ten przykład włącznika termostatycznego nastawionego na dedykowaną temperaturę. Do chwili jego wyłączenia, po osiągnięciu wskazanej temperatury urządzenia grzewczego. Warto również znać tezę, krzywa grzewcza. W takim wypadku to liniowo przedstawione ciepło, jakie trzeba przesłać do lokalu by utrzymać określoną temperaturę.Która może być zależna także od utraty ciepła danej przestrzeni, poprzez ucieczkę ciepła poprzez ściany, zadaszenia lub okiennice. A wszystko to, podporządkowane jest temperaturze panującej na zewnątrz. Krzywą grzewczą dopasowuje się niezależnie dla każdego budynku. Bo nie funkcjonują wskaźniki jakie byłyby idealne dla jakiegokolwiek miejsca. Określa się ją metodą prób i błędów zamieniając parametry wykresu.W przypadku wielkich nieruchomości pomiary robi się na węźle cieplnym. Czy też w piecach kondensacyjnych w domach na instalacji grzejnej lub domach z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Zatem w tej chwili pogadamy z fachowcem od z zakresu ogrzewania jak równy z równym.