Ogrzewanie z paneli fotowoltaicznych Toruń

przez | 22 lipca 2020

Fotowoltaika zamontowana na budynku odpowiedniej wielkości dzięki umowie z dostawcą energii elektrycznej to nowoczesny sposób na ogrzewanie domu w sezonie zimowym. Cała sztuka polega na odpowiednim obliczeniu mocy ogrzewania elektrycznego do mocy fotowoltaki oraz zapotrzebowania budynku na ciepło w regionie Bydgoszczy. Najczęściej spotykanym błędem jest złe wyznaczenie mocy potrzebnej do ogrzania budynku. Poprawne obliczenie dla domów już zamieszkałych jest realizowane na bazie kwot wydatkowanych na zakup paliwa np. węgla na cele centralnego ogrzewania. Podobnie zresztą firmy oferujące fotowoltaikę obliczają powierzchnię instalacji na bazie faktur za prąd. W odróżnieniu, od zużycia prądu elektrycznego, ilość np. gazu zużytego na cele grzewcze zależy w największym stopniu od warunków pogodowych w danym roku. Ostatnia dekada lata to wyjątkowo łagodne zimy i oceniając zużycie energii najlepiej brać średnią z kilku lat z lekkim naddatkiem. Licząć także efektywność spalania, można wyznaczyć ilość potrzebnego prądu elektrycznego na cele ogrzewania. W przypadku paneli fotowltaicznych montowanych do nowego budynku zadanie jest mniej skomplikowane, ponieważ projektu budowlany zawiera informacje o zapotrzebowaniu energetycznym domu. Następna sprawa to podgrzewanie ciepłej wody. W okresie letnim większość energii elektrycznej wytwarzanej przez panele słoneczne przesyłana jest do sieci operatora. Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej należy tak zaprojektować, by energię z fotowoltaiki skierować bezpośrednio do podgrzewania wody, co sprawi, że unikniemy 20% prowizji w ramach naszej umowy z dostawcą prądu.