Kablegrzewcze łatwy montaż oraz pewny efekt

przez | 22 lutego 2016

Montaż przewodu termicznego do rynien ,a także rur do deszczówki, zaczynamy od jego rozciągnięcia. Przewód zaopatrzony jest przez wytwórcę w kilkumetrowy odcinek przyłączeniowy z podwójnymi wiązkami zasilającymi i wiązką do ochrony przeciw porażeniu. Gdy kabel termiczny jest instalowany w rurze spustowej do deszczówki i rynnie w strefie klimatycznej gdzie konieczne są jego podwójne odcinki, trzeba zacząć od rury spustowej. Na poszyciu dachowym układamy zdublowaną nić przewodu na długość rury oraz spinamy go zaczepami do rur spustowych. W ten sposób przygotowane przewody zamieszczamy w pierwszej na skraju rurze spustowej oraz przytwierdzamy je za pomocą zaczepu do rynny. Potem kable montujemy w rynnie, przemieszczając się w kierunku jej końca, gdzie mieści się kolejna rura spustowa. Tutaj tak jak ostatnim razem, układamy nadmiar przewodu na dachu i spinamy go zapięciami oraz układamy w rurze spustowej. Potem zawracamy na długości rynny oraz wzdłuż poprzednio położonej nici kabla, spinamy je przy pomocy zamocowanych uprzednio uchwytów. Zasilanie kompletnej instalacji odbywa z sieci energetycznej o napięciu 230V. W przypadku niewielkich instalacji, kable mają możliwość być zasilane wprost za pomocą przedłużacza z pakietem gniazd oraz wtyczek odpornych na wodę ,a także wilgoć, zaopatrzonych dodatkowo w styki do ochrony przeciw porażeniu. Składanie takiej instalacji jednej osobie, nie powinno zabrać więcej niż około godziny. Kiedy powrócą mrozy, efekt swojej pracy będzie można podziwiać w wolnej od lodu instalacji przeciwdeszczowej.

kabelgrzejny