Fotowoltaika co musi wiedzieć Prosument

przez | 27 października 2019

Słowo Prosument to nic innego jak połączenie wyrazów producent oraz konsument. Prosumentem nazywa się konsumenta energii który jednocześnie ją wytwarza i przekazuje jej nadwyżki do sieci.

Jeszcze kilka lat temu instalacje fotowoltaiczne były kompletnie nieopłacalne dla konsumenta. Przeszkodą były nie tylko koszty, ale także problem z magazynowaniem nadwyżek. Koszt zakupu i utrzymania kompletu akumulatorów nawet dzisiaj jest akceptowalny tylko dla osób, które nie mają dostępu do sieci energetycznej lub cierpią na ciągłe przerwy w dostarczeniu energii z sieci.

Wspomniana umowa prosumęcka między posiadaczem instalacji fotowoltaicznej, a dystrybutorem energii, pozwala na przekazanie nadwyżek energii do sieci z możliwością odebrania jej później. Bardzo istotne: sieć nie może magazynować energii. Nadwyżka przekazanej do sieci zostaje natychmiast zużyta przez iinnych odbiorców. Prosument w czasie późniejszym może odebrać energię wyprodukowaną przez tradycyjną elektrownię, turbinę wiatrową lub wodną.

Aby ułatwić rozliczanie, w umowach prosumęckich ma się możliwość odebrać:

– do 80% oddanej nadwyżki dla instalacji do 10kWp

– do 70% przekazanej nadwyżki energii dla instalacji 10 do 40kWp.

Oczywiście umowa z operatorem sieci uściśla, w jakim czasie przekazana nadwyżka może zostać odebrana. Niestety jeśli nadwyżka energii nie zostanie odebrana, to przepada ona. Dlatego tak ważne jest umiejętne dobranie mocy dla instalacji fotowoltaicznej do naszego zapotrzebowania na energię. Oczywiste jest.że aby umowa z operatorem sieci mogla być właściwie rozliczona potrzebna jest wymiana liczników energii na te dwukierunkowe