Elektryczne ogrzewanie podłogowe – przewody grzejne VC i VCD.

przez | 28 lipca 2016

Ogrzewanie podłogowe to rodzaj grzania, który jest najbardziej zdrowym dla użytkowników oraz umożliwia równy rozważyćtyp wnętrza oraz rodzaj posadzki, jak i najmniejsze dozwolone przerwy, którepowstaną pomiędzy nitkamikabla podczas ich montażu.Maksymalne przerwy nie mogą przewyższać 20 cm, by nie stworzyły sięmiejsca zimne.Montaż przewodów opiera się na umieszczeniu ich na powierzchni podłogi zgodnie z projektem wraz z czujnikiem temperatury podłogi. Przewody zalewa się zaprawą lub wylewką samopoziomującą. Podpięcie przewodów VC oraz VCD do instalacji elektrycznej trzeba zrobić z pomocą regulatora temperatury. Wybórwłaściwego punktu instalacji puszki z sterownikiem jest kluczowe ze względów estetycznych i praktycznych (łatwydostęp).Kable grzewcze należy ułożyć w taki sposób, aby przewód zasilający o długości 2,5 m można było doprowadzić do puszki elektrycznej i połączyć z sterownikiem.