Archive For 22 lipca 2020

Ogrzewanie z paneli fotowoltaicznych Toruń

By |

Fotowoltaika zamontowana na budynku odpowiedniej wielkości dzięki umowie z dostawcą energii elektrycznej to nowoczesny sposób na ogrzewanie domu w sezonie zimowym. Cała sztuka polega na odpowiednim obliczeniu mocy ogrzewania elektrycznego do mocy fotowoltaki oraz zapotrzebowania budynku na ciepło w regionie Bydgoszczy. Najczęściej spotykanym błędem jest złe wyznaczenie mocy potrzebnej do ogrzania budynku. Poprawne obliczenie dla domów już zamieszkałych jest realizowane na bazie kwot wydatkowanych na zakup paliwa np. węgla na cele centralnego ogrzewania. Podobnie zresztą firmy oferujące fotowoltaikę obliczają powierzchnię instalacji na bazie faktur za prąd. W odróżnieniu, od zużycia prądu elektrycznego, ilość np. gazu zużytego na cele grzewcze zależy w największym stopniu od warunków pogodowych w danym roku. Ostatnia dekada lata to wyjątkowo łagodne zimy i oceniając zużycie energii najlepiej brać średnią z kilku lat z lekkim naddatkiem. Licząć także efektywność spalania, można wyznaczyć ilość potrzebnego prądu elektrycznego na cele ogrzewania. W przypadku paneli fotowltaicznych montowanych do nowego budynku zadanie jest mniej skomplikowane, ponieważ projektu budowlany zawiera informacje o zapotrzebowaniu energetycznym domu. Następna sprawa to podgrzewanie ciepłej wody. W okresie letnim większość energii elektrycznej wytwarzanej przez panele słoneczne przesyłana jest do sieci operatora. Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej należy tak zaprojektować, by energię z fotowoltaiki skierować bezpośrednio do podgrzewania wody, co sprawi, że unikniemy 20% prowizji w ramach naszej umowy z dostawcą prądu.

Read more »

Sterownik ogrzewania OWD5 Toruń

By |

Nowy, internetowy regulator OWD5 – charakterystyka wyrobu

Sterownik ELEKTRA OWD5 WIFI wiąże w jednym urządzeniu walory nowoczesnego termoregulatora programowalnego z trybem bezprzewodowego regulowania przez smartfon.

Umożliwia sterowanie ogrzewaniem: matami grzejnymi podłogowymi, systemem rur z ciepłą wodą umieszczonych w podłodze , kaloryferami elektrycznymi, grzejnikami na centralne ogrzewanie wodne.

Ma dotykowy panelo wymiarach dwa cale. Kluczowym walorem jest kolorowy, reagujący na dotyk wyświetlacz i bezprzewodowe regulowanie przy pomocy tabletów. Ma opcję programowania komfortu ciepła w okresie dobowym oraz tygodniowym. Sterownik uczy się czasie reakcji na zmianę temperatury podłoża i zna, kiedy należy załączyć lub odłączyć ogrzewanie, by uzyskać nadaną ciepłotę o określonej okresie w ciągu dnia. System oprogramowania obejmuje 6 trybów w trakcie doby. Jest opcja przypisania do każdego zdarzenia oddzielnej temperatury.

To, co najważniejsze

  • wysoka dokładność utrzymywanej temperatury,
  • opcja adaptacyjna – nabywa wiedzy o bezwładności układu ogrzewania i miejsca – dzięki temu wie kiedy należy uprzednio włączyć układ grzewczy aby osiągnąć żądaną ciepłotę o wyznaczonej godzinie,
  • zdalne regulowanie przez komputer – bezprzewodowa kontrola i możność zmian ciepłoty niezależnie gdzie od statusu gdzie się mieścisz – wystarczy zainstalować apkę na tablet – możesz sterować aż paroma sterownikami z jednej aplikacji.
  • pełna eksploatacja w języku rodzimym,

Sterownik przysyłany jest z czujnikiem ciepłoty powietrza oraz działającym na kablu sensorem podłogi.

Segmentowa obudowa pozwala na instalację w obramowaniach innych wytwórców np dla integracji z włącznikami oświetlenia.

Read more »